ἐρανίζω

ἐρᾰν-ίζω,
A lay under contribution, c. acc. pers.,

τοὺς φίλους D.Ep.3.38

, cf. D.L. 6.63 (pun on ἐναρίζω).
2 collect by way of contribution,

στεφάνους Aeschin.3.45

;

ἐ. φίλον παρὰ φίλοις Pl.Lg.915e

: abs., Thphr.Char. 1.5 ; τισι for their benefit, IG7.411.7 ([place name] Oropus): metaph., bring together, combine,

εἰς ὅλον AP9.13b

(Antiphil.), cf.11 (Phil.), Ael.VH12.1 ; ἠράνισαι ([ per.] 2sg. [tense] pf. [voice] Pass.) νεφέλαις art swollen up with.., AP9.277 (Antiphil.):—[voice] Med., collect for oneself, borrow,

τροφὴν παρ' ἑτέρων Plu.2.1058d

, cf. Poll.4.43 ;

πανταχόθεν ἡδονὴν ἐρανίζεσθαι Luc.Vit. Auct.12

, cf. Salt. 49 ; λόγους εἰς εὐωχίαν Hld.5.16, cf. Men. Rh.p.433 S.: abs., D.L.9.50 ; beg one's bread, BCH48.517 ([place name] Palestine).
II assist by contributions, πολλοῖς (πολλούς codd.) Antipho 2.2.12 ; τούτους (v.l. -οις) Ph.1.635:—[voice] Pass., to be so assisted,

ἐρανισθεὶς πρὸς τῶν φίλων D.L.8.87

.
2 metaph., of 'log-rolling',

ἐφ' οἷς -ίζει τοῖς περὶ αὑτόν D.39.18

.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἐρανίζῃ — ἐρανίζω lay under contribution pres subj mp 2nd sg ἐρανίζω lay under contribution pres ind mp 2nd sg ἐρανίζω lay under contribution pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠρανισμένα — ἐρανίζω lay under contribution perf part mp neut nom/voc/acc pl ἠρανισμένᾱ , ἐρανίζω lay under contribution perf part mp fem nom/voc/acc dual ἠρανισμένᾱ , ἐρανίζω lay under contribution perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠρανίσθην — ἐρανίζω lay under contribution plup ind mp 3rd dual ἐρανίζω lay under contribution aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) ἐρανίζω lay under contribution aor ind pass 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρανιζομένων — ἐρανίζω lay under contribution pres part mp fem gen pl ἐρανίζω lay under contribution pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρανιζόμεθα — ἐρανίζω lay under contribution pres ind mp 1st pl ἐρανίζω lay under contribution imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) ῥανίζω imperf ind mp 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρανιζόμενον — ἐρανίζω lay under contribution pres part mp masc acc sg ἐρανίζω lay under contribution pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρανιζόντων — ἐρανίζω lay under contribution pres part act masc/neut gen pl ἐρανίζω lay under contribution pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρανιοῦσι — ἐρανίζω lay under contribution fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἐρανίζω lay under contribution fut ind act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρανισαμένων — ἐρανίζω lay under contribution aor part mid fem gen pl ἐρανίζω lay under contribution aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρανισθέντα — ἐρανίζω lay under contribution aor part pass neut nom/voc/acc pl ἐρανίζω lay under contribution aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐρανισάμενον — ἐρανίζω lay under contribution aor part mid masc acc sg ἐρανίζω lay under contribution aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.